Przejdź do treści

Akt oddania

Królowo Ukochana!
Hetmanko nasza przez Boga wybrana!
Ja nieszczęsne dziecię Adama
grzechem splamiony
pragnę być Twoim niewolnikiem
u stóp Twoich błagać o litość
nad takim jak ja nieszczęśnikiem
bo kimże ja jestem jak nie marnym prochem
przy Twojego Syna Majestacie
błagam Cię o Pani Najukochańsza
kieruj i prowadź mnie do Boga
pod Twoim płaszczem pragnę osłonę znaleźć
przed szatana podłymi grami
Błagam Cię o Najjaśniejsza Dziewico !

zmyj brud tego świata ze mnie
i wskazuj drogę do Jezusa Chrystusa Pana naszego
Tyś w łzach zatopiona pod krzyżem stała
ja grzesznik niewierny gwoździe wbijałem.
teraz leżę przed Tobą Gwiazdo Poranna
przepełniony nadzieją na litość Twoją
Czyż mogę żyć bez Ciebie?
NIE o Pani mojego serca!
Umarzany w błocie grzechów
proszę o wybaczenie
proszę o wstawiennictwo u Boga
Któż jeśli nie Ty!
może mi pomóc
Któż jeśli nie TY!
Moim jedynym pragnieniem
 jest całkowite oddanie się
Jezusowi Chrystusowi przez Twoje Miłosierne Serce
Nie pozwól O Pani żebym kiedykolwiek odwrócił się od Ciebie!
Ja nieszczęsny grzesznik oświadczam , że zostaje Twoim niewolnikiem
i zobowiązuje się do całkowitego posłuszeństwa w drodze do Twojego Syna Jezusa Chrystusa Pana Naszego  Amen.

 

Odpowiedz