Przejdź do treści

Powstanie

36 500 zmobilizowanych powstańców
3846 pistoletów
2629 karabinów
657 pistoletów maszynowych
145 ręcznych karabinów maszynowych
47 ciężkich karabinów maszynowych
29 karabinów przeciwpancernych i granatników
16 moździerzy i granatników
30 miotaczy ognia
amunicja na 3 dni
Nikt nie miał u nas złudzenia, żeby bolszewicy pomogli stolicy. W tych warunkach stolica mimo bezprzykładnego w historii bohaterstwa skazana jest na zagładę. Wywołanie powstania uważamy za ciężką zbrodnię i pytamy, kto ponosi za to odpowiedzialność.
gen. Władysław Anders
16  tysięcy zabitych powstańców
180 tysięcy zabitych cywilów
500 tysięcy wygnanych

Odpowiedz