Przejdź do treści

Jezu ufam Tobie – modlitwa własna

Jezu Ufam Tobie
Zatroszcz się o mnie
Chciałbym Ci oddać
duszę i serce moje
tylko proszę
Ty wskazuj mi drogę
jeżeli cierpienia przyjdzie czas
jeżeli to zechcesz mi dać

tylko proszę

Ty Bądź ze mną
w sakramentach dałeś mi Ducha Świętego
w Biblii dałeś mi nauki Swoje
ja teraz oddaje siebie
tylko proszę
Zapal światło gdy mrok ogarnie mnie
Matko Święta
Błogosławione Imię Twoje
tylko Ty Możesz mi pomóc
tylko Ty Ocierasz nasze łzy
Pomóż mi oddać serce
Pomóż mi oddać duszę
Bez Ciebie sił brak
Bez Ciebie trudno wstać
Ty widziałaś Jego śmierć
Ty widziałaś Jego Zmartwychwstanie
Ja widzę Twoje łzy
dla mnie Matką  jesteś tylko Ty
tylko z Tobą Jezusowi oddam wszystko
nie zostawiając sobie nic

Arkadiusz

Odpowiedz